info@ekskurzije.ba Sarajevo: 033 555 111 | Travnik: 030 540 855 | Mostar: 036 556 200
Screen Shot 09-23-18 at 05.55 PM
23 ˚c Tajland
Cijena programa: od 1799,00 KM

Tajland / Januar 2019

10 dana 8 noćenja sa doručkom

TERMINSKI POLAZAK: 11.01.2019.g.

FIRST MINUTE CIJENA – 1799,00 KM
-za uplate do 23.11.2018.g.

CIJENA PROGRAMA – 1899,00 KM
-rađeno na bazi 15 osoba/uplata

U cijenu programa je uključeno:

 • Avionski prijevoz na navedenim relacijama;
 • Smještaj u Phuketu u hotelima 4* na bazi 8 noćenja sa doručkom u 1/2 i 1/3 sobama;
  ogledni hotel: http://www.phuketsecretcliff.com/ ili sličan,
 • Organizacija putovanja i vodičko osoblje za 15+ prijava;

U cijenu program nije uključeno:

 • Aerodromske takse u iznosu od 195,00 KM (plaćaju se u agenciji),
 • Transferi predviđeni programom (Istanbul i Phuket),
 • Viza za Tajland – 55,00 EUR (ishodi agencija),
 • PZ osiguranje (2,00 KM dnevno),
 • Doplate za extra servis: ručak i večera,
 • Fakultativni izleti (opcija će biti naknadno ponuđena),
 • Provizija za kartično plaćanje na rate – 8%;
 • Bakšiš za vozače i vodiče;
 • Indiviudalni troškovi;

Potrebna dokumentacija:

Važeći pasoš – 180 dana od dana polaska, 1 fotografija, formular koji se popunjava u agenciji, obavezno putničko zdravstveno osiguranje;
Opcija putovanja je dostupna sa uplatom iznosa od 75% od ukupne cijene programa.

Napomene:

 • Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu;
 • Organizator putovanja nije ovlašten i ne ocjenjuje valjanost putnih i drugih isprava;
 • Organizator putovanja ne snosi odgovornost za oštećenje prtljaga, niti za kašnjenja ili izmjene satnice letova. Potvrda karte prilikom uplate programa se vrši definitivno i povrat novca usljed otkaza;
 • Organizator putovanja ne snosi odgovornost za kategorizacije hotela po standardizaciji vlade Tajlanda;
 • Dva dana prije putovanja korisnik usluge je dužan provjeriti tačno vrijeme i mjesto polaska;
 • Termini fakultativnih izleta su promjenjivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti;
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost;
 • Svi putnici su dužni upoznati se sa propisanim pravilima ponašanja zemalja u koje putuju;
 • Putnici koji nisu državljani Bosne i Hercegovine u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju
 • U prijevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. Svaki putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu bit će odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega, bez prava žalbe i povrata novca.
 • Putnik će prihvatiti sjedište koje mu agencija dodijeli. Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauze i njihovu dužinu.
 • Putnici su dužni da vežu sigurnosne pojaseve u prijevoznim sredstvima i poštuju kućni red u smještajnim objektima. Putnici koji se ne budu pridržavali pravila sami plaćaju kazne i pričinjenu štetu na licu mjesta, a bit će i isključeni sa putovanja, bez prava žalbe i povrata novca.
 • Smještaj putnika u objekt je najranije poslije 15,00 h na dan početka korištenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korištenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili prijevremenog napuštanja smještajnog objekta, ni na cijenu hotelske usluge, ni na cijenu prijevoza.
 • VTA zadržava pravo da pravi raspored smještaja u sobama
 • Aranžman je rađen na bazi od minimum 15 putnika
 • Uplatom aranžmana putnik prihvata sve navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Upoznat/a sam sa pravilima i prihvatam ih.

1.dan Sarajevo - Doha - Phuket

Sastanak na Međunarodnom aerodromu u Sarajevu cca 90min prije leta. Chekiranje karata, pasoška kontrola te polijetanje prema Dohi u podnevnim satima. Dolazak u Dohu u večernjim satima, te presjedanje na let prema Phuketu. Dolazak u Phuket u ranim jutarnjim satima. Smještaj u hotel u podnevnim satima. Slobodno vrijeme za odmor u jedinstvenoj atmosferi okruženja koje predstavlja fascinantan spoj prirode i tradicije. Noćenje.